Treats

Treats


Naast de taarten kun je bij ons ook terecht voor leuke extra's voor bij de taart. Denk hierbij aan cupcakes en popcakes. Eventueel andere ideeën gaan altijd in overleg. 


We horen uw ideeën graag!

Webdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ondere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taart&Treats.